Notícies

No m’arriba el Wi-Fi a tota la casa, o he perdut velocitat. Per què, si tinc el router al mateix lloc de sempre?

El rendiment de la xarxa Wi-Fi de casa teva pot anar variant per diversos motius: dels diversos models de router que instal·lem, dels equips que s’hi connectin, dels gruixos de les parets i portes de casa teva i de la ubicació on tinguis el router. Pots consultar aquest post on també en parlem, en posem exemples i donem solucions.

De vegades pot ser que hi hagi interferències provocades per altres dispositius Wi-Fi dels veïns. Les freqüències disponibles són reduïdes (per exemple, existeixen només 3 canals no solapats a 2,4 GHz) i per això només poden conviure un número reduït de xarxes Wi-Fi simultàniament en una mateixa zona geogràfica. Un possible primer pas és fer un canvi de canals Wi-Fi per buscar una freqüència amb menys saturació.

També és possible que falli el Wi-Fi del router degut a que l’aparell s’hagi avariat o hagi perdut sensibilitat amb el pas del temps, i en aquest cas, caldria substituir-lo per un aparell nou o actualitzar-ne el model.

Per tal de disposar d’una connexió òptima a tota la casa, recomanem donar cobertura amb diversos punts d’accés que estiguin propers als dispositius, i instal·lar i utilitzar cablejat Ethernet per connectar el router de l’accés a Internet (per radioenllaç o fibra òptica) amb diferents punts d’accés i els dispositius que facin un ús més intensiu de la connexió a Internet i necessitin un senyal més estable, com poden ser videoconsoles, Smart TVs, ordinadors destinats a jocs en línia, etc.

Recomanem que els punts d’accés se situïn al centre de la casa o de l’estança on vols donar la millor cobertura, i que no hi hagi obstacles entre el dispositiu que fa ús del Wi-Fi i del punt d’accés o router on es connecta. Per exemple, hem de procurar no tenir-lo guardat en armaris amb les portes tancades.

Si necessites millorar la cobertura Wi-Fi de casa teva posa’t en contacte amb el nostre equip tècnic i buscarem i et proposarem la millor solució!

router