Notícies

Iguana rep la distinció ‘5 estrelles’ de l’entitat RIPE pel desplegament d’IPv6

RIPE (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) l’entitat sense ànim de lucre que s’encarrega de la coordinació de xarxes IP a nivell europeu, dóna la distinció ‘5 estrelles’ a Iguana Comunicacions per la seva tasca en el desplegament d’IPv6.

Una de les grans feines d’aquesta organització és supervisar l’esgotament de l’espai de direccions IPv4 (Internet Protocol version 4) i liderar el canvi cap a l’adopció d’IPv6 (Internet Protocol version 6). Què vol dir tot això? Doncs que el sistema IPv4 –sistema encara vigent del que es vol migrar cap a IPv6–  s’està quedant sense “stock” de direccions IP lliures, bàsicament degut a que la previsió que es va fer des d’un bon principi s’ha quedat curta, és a dir, ha estat la pròpia evolució tecnològica la que ha contribuït a l’esgotament de direccions degut al ‘boom’ d’Internet.

Per poder posar solució a aquest problema, ja fa uns anys que s’ha proposat la migració cap a IPv6, un protocol molt més ambiciós que assegura capacitat suficient. El problema actual és, doncs, la transició cap a IPv6, un procés que l’organització RIPE sap que no serà immediat i, és per això, que el fomenta amb aquest sistema d’atorgament d’estrelles als operadors de telecomunicacions que estan fent aquesta migració d’IPv4 a IPv6.

Iguana hem rebut aquesta distinció degut a que utilitzem el protocol IPv6 en els nostres clients, un fet del que només podem presumir-ne 16 operadors en tot l’Estat, d’un total de 712.

ivp6captura