Notícies

No veig imatge d’Iguana TV. Per què passa?

En primer lloc, cal tenir en compte que la imatge del sistema Iguana TV passa a través del cable HDMI que connecta l’aparell d’Iguana TV amb l’aparell de televisió. Per aquest cable hi circula tant la imatge com el so. Per tant, caldrà comprovar el següent:

  • Assegurar que els dos extrems del cable HDMI estiguin ben connectats.
  • Provar de canviar el cable HDMI a una de les altres entrades que hi trobareu a la televisió, deixant l’extrem d’Iguana TV on està.
  • Si tot i així encara no es veu la imatge, prova de canviar tot el cable HDMI.
  • Si tot i així no et funciona, no dubtis de contactar amb nosaltres.
Facebooktwitter