Notícies

Protecció ACS

El router que teniu  instal·lat a casa té una configuració per defecte suficient per tal que podeu gaudir des del primer moment de la connexió a Internet, però si voleu personalitzar-lo aquí us expliquem com accedir-hi i com canviar algun dels seus paràmetres.

Alguns d’aquests paràmetres es poden canviar sense més accions, però per tal que alguns altres siguin permanents, ens haureu d’avisar. 

A Iguana hem implementat un mecanisme d’autoconfiguració per facilitar la posada en marxa i per prevenir errors en els canvis de configuració. Aquest mecanisme es diu TR-069 i s’implementa amb un servidor anomenat ACS. Cada vegada que reinicieu el router, aquest tornarà als mateixos paràmetres que tenia quan us el vam instal·lar.

Això vol dir que podeu canviar paràmetres sense por a trencar res, però d’altra banda, ens haureu d’avisar per tal que desactivem l’ACS i els canvis que feu siguin permanents.

Quins paràmetres estan protegits per ACS?

 • Adreçament IP LAN, tant la IP del router com la màscara
 • Servidor DHCP
 • Nom de les xarxes Wi-Fi
 • Contrasenyes de les xarxes Wi-Fi
 • Resta de paràmetres WLAN com ara canal, funció WPS o si la Wi-Fi està activa o inactiva.

Quins paràmetres no estan protegits per ACS?

 • Port forwarding
 • DMZ
 • Calendarització de la Wi-Fi
 • Filtratge de MAC
 • DNS dinàmic
 • i en general els paràmetres en els que una mala configuració no impedirien un funcionament bàsic de la connexió

Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.

Facebooktwitter