Notícies

Vull canviar la WLAN o el Wi-Fi

WLAN és l’acrònim de Wireless Local Network, és a dir Xarxa Local Sense fils. De manera habitual l’anomenarem Wi-Fi.

Una de les modificacions més habituals és canviar el nom de la xarxa Wi-Fi, que s’anomena SSID i la seva contrasenya. Per a modificar aquests paràmetres heu d’accedir al router (en aquest article us expliquem com), tenir en compte la protecció ACS, i anar a la pestanya WLAN:

Veureu que els menús permeten canviar els paràmetres de la xarxa 2.4 GHz i la de 5. Les dues xarxes són independents, és a dir que els canvis que fer en una, no afectaran l’altra.

  • SSID Name: Nom de la xarxa
  • WPA PreSharedKey: Contrasenya. Veureu que per seguretat, apareix oculta.

Una vegada fets els canvis, cal prémer el botó Apply. No oblideu guardar la configuració a System Tools/Configuration File/Save.

Si el vostre router és un EG8145V5 o un EG8245Q, a la pantalla principal heu de prémer sobre el dibuix de l’antena:

I seguidament apareixerà una finestra amb els paràmetres WLAN:

En aquesta finestra podreu canviar els noms de les xarxes, que aquí apareixen com a Wi-Fi Name i la contrasenya, que apareix com a password.

Per acabar, només s’ha de prémer el botó Save. Tot seguir, per guardar la configuració en els models EG8145V5 i EG8245Q el camí és, a partir de la pantalla principal, Maintenance Diagnostics/Configuration File i botó Save.

Recordeu que si heu fet aquests canvis a través d’un dispositiu connectat per Wi-Fi, perdreu la connexió i us haureu de tornar a connectar, aquesta vegada amb la nova xarxa i contrasenya. També haureu de modificar tots els dispositius que fins ara estaven connectats a la xarxa original.

Si la Wi-Fi no us dóna el rendiment esperat, podeu consultar el nostre post on n’expliquem les raons i us proposem fins a tres solucions.

Facebooktwitter