PAQUETS DE FIBRA ÒPTICA

VELOCITAT DE CONNEXIÓ
LÍNIES MÒBILS

Fibra òptica 1000

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 30 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 30 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 50 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 90 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 50 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 90 GB Trucades il·limitades