PAQUETS DE FIBRA ÒPTICA

VELOCITAT DE CONNEXIÓ
LÍNIES MÒBILS

Fibra òptica 100

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps

Fibra òptica 100

amb Fix

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil Trucades il·limitades

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 10 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 20 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 20 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 40 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 100

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 10 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 20 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 40 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 100

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 100/100 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 10 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 40 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 20 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 20 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 55 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 40 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 40 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 80 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 55 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 55 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/600 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 80 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 80 GB Trucades il·limitades