PAQUETS DE FIBRA ÒPTICA

VELOCITAT DE CONNEXIÓ
LÍNIES MÒBILS

Fibra òptica 100

Internet Fibra òptica 100/10 Mbps

Fibra òptica 100

amb Fix

Internet Fibra òptica 100/10 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils

Fibra òptica 1000

amb Fix

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps

Fibra òptica 100

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 100/10 Mbps
Línia fixa 750 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 52 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 17 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 52 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 92 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 17 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 17 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 17 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 52 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 52 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 52 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 92 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 92 GB Trucades il·limitades