PAQUETS DE SERVEIS DESTACATS

Fibra òptica 1000

amb Fix

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i Mòbil

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 7 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 4 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 4 GB Trucades il·limitades

Fibra òptica 1000

amb Fix i 2 línies mòbils

Internet Fibra òptica 1000/300 Mbps
Línia fixa Trucades il·limitades
1a Línia mòbil 25 GB Trucades il·limitades
2a Línia mòbil 25 GB Trucades il·limitades

A IGUANA ADAPTEM LES NOSTRES TARIFES A LES TEVES NECESSITATS

MOSTRA TOTES LES TARIFES