PAQUETS DE RADIOENLLAÇ

VELOCITAT DE CONNEXIÓ
LÍNIES MÒBILS

Radioenllaç 3M

Internet Radioenllaç 3/3 Mbps

Radioenllaç 4M

Internet Radioenllaç 4/4 Mbps

Radioenllaç 3M

amb Fix

Internet Radioenllaç 3/3 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils

Radioenllaç 6M

Internet Radioenllaç 6/6 Mbps

Radioenllaç 4M

amb Fix

Internet Radioenllaç 4/4 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils

Radioenllaç 3M

amb Fix i Mòbil

Internet Radioenllaç 3/3 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 30 GB Trucades il·limitades

Radioenllaç 6M

amb Fix

Internet Radioenllaç 6/6 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils

Radioenllaç 10M

Internet Radioenllaç 10/10 Mbps

Radioenllaç 4M

amb Fix i Mòbil

Internet Radioenllaç 4/4 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 50 GB Trucades il·limitades

Radioenllaç 6M

amb Fix i Mòbil

Internet Radioenllaç 6/6 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 50 GB Trucades il·limitades

Radioenllaç 10M

amb Fix

Internet Radioenllaç 10/10 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils

Radioenllaç 10M

amb Fix i Mòbil

Internet Radioenllaç 10/10 Mbps
Línia fixa 500 minuts a fixos o mòbils
1a Línia mòbil 50 GB Trucades il·limitades